FirmyDomácnostiDigitalizáciaReferencieCenníkKontakty
 

IT Outsourcing - Správa siete - Správa serverov
Správa pracovných staníc - Správa počítačov
Siete - Bezpečnosť - Servis počítačov Xpert

firmy domácnosti
 
Outsoucing it

IT Outsourcing

Spoľahlivosť sieťovej infraštruktúry, funkčnosti serverov a klientských staníc, sú základom bezproblémového fungovania vášho podnikania. Prispôsobenie sa trendom, optimalizácia a správa si však vyžadujú nemalé prostriedky - časové a aj finančné. Ich úsporu môžte dosiahnuť presunutím neproduktívnej činnosti na svojho partnera - Outsourcing a venovať sa výlučne svojmu podnikateľskému cieľu.   >> viac

 
Siete a VPN

Siete a VPN

Dobre navrhnutá sieť, dostatočne dimenzovaná a spoľahlivá je základom správneho fungovania zdrojov, ktoré ju využívajú. Komunikácia interných systémov, rovnako aj externých zdrojov je priamo závislá na funkčnosti siete. Monitoring a management umožňuje nielen kontrolu využívania, ale aj pokročilú správu a efektívne využívanie prostriedkov a taktiež prevenciu pred prienikmi.   >> viac

 
Bezpecnostny Audit

Bezpečnostný Audit

Nezabezpečená lokálna sieť, wireless, užívateľské počítače, servery, neodborná manipulácia s dátami často vedú k únikom, kompromitácii, znehodnoteniu a zneužitiu najcennejšieho, čo firma má - informácie. Predísť problémom sa dá riadnym zabezpečením všetkých zložiek vašej infraštruktúry a odhalením potencionálnych rizík, ktoré môžu viesť k problémom.   >> viac

 
Archivacia Dat

Archivácia Dát

Zálohovanie a archivácia dát patria k najdôležitejším úkonom k zabezpečeniu a ochrane údajov pred znehodnotením a stratou. Archivovanie dát v nezabezpečenej forme, na tom istom hardware, v tej istej miestnosti, na nevhodných médiách - často zapríčinené nedostatkom financií, negujú zmysel. Využite možnosť archivácie profesionálne a pri minimálnych nákladoch.   >> viac

 
Xpert

Servis počítačov - Xpert

Ak máte akýkoľvek problém so svojím počítačom a zariadeniami, potrebujete pomôcť a poradiť - využite naše služby. Ponúkame najefektívnejšie a najlacnejšie riešenia v regióne. Vykonávame servis v stredisku aj priamo u zákazníka.

výhoda servis až do domu
výhoda príjazd technika ZDARMA
výhoda zľavy pre seniorov
výhoda bezplatné poradenstvo
výhoda pondelok až piatok, víkendy aj sviatok
výhoda PON-NED / 8:00-20:00

Sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni. Stačí vytočiť SOS Linku: 0911 455 111, alebo použiť naše kontakty.   >> viac

 
Odvirenie a Prevencia

Odvírenie a Prevencia

Dostal sa na váš počítač vírus? Objavujú sa vám vyskakovacie okná, počítač je pomalý, internetové spojenie zlyháva, chcete vedieť ako sa vyvarovať tomuto stavu:

- vykonáme hĺbkovú kontrolu počítača

- odstránime všetky vírusy, trojany, spyware
- prečistíme registre a zložky na disku
- nainštalujeme bezpečnostné záplaty na systém
- nainštalujeme updaty na aplikácie

- nainštalujeme software na ochranu proti virom
>> viac

 
Digitalizacia

Digitalizácia

Digitalizácia je proces prevodu analógových záznamov videa, audia a textu na digitálny formát. Analógové záznamy na médiách a nosičoch ako VHS kazety, MC kazety, LP platne postupom času strácajú na kvalite a dochádza k degradácii záznamu a znižovaniu kvality. Ďalším faktorom je ukončenie výroby a nedostupnosť zariadení umožňujúcich prehrávanie týchto nosičov.  >> viac

 
PoradenstvoBezplatné Poradenstvo

Poradenstvo pred výberom a nákupom hardware, software a príslušenstva, riešenie jednoduchých problémov, poradenstvo pred našou návštevou - je poskytované ZDARMA. Stačí nás kontaktovať cez e-mail, alebo pomocou IM komunikátorov.

>> viac
 
Cennik a Akcie

Cenník a Akcie

Pozrite si náš cenník a porovnajte si ceny s konkurenciou. U nás neplatíte za čas, ale za odvedenú prácu. Výjazd technika je zdarma. To prináša veľkú úsporu financií. Okrem toho ponúkame niekoľko akcií, ktoré môžte využiť.

>> viac

   
email  Žarnova 9, Prievidza, 971 01 | Tel.: 0903 566 475
 
Copyright
© 2010 TIGON
| Všetky práva vyhradené
Seo servis